Regulamin

Regulamin w wielkim skrócie. Pełny tekst regulaminu poniżej:

 • Możesz wykupić dostęp do jednego kursu (bezterminowo) albo wykupić dostęp do wszyskich kursów  
 • Najpupularniejszy kurs Dropshippingu NIE jest w modelu abonamentowym. Podana kwota jest jedyną opłatą za dożywotni dostęp. 
 • Decydując się na abonament możesz w każdej chwili zrezygnować  – brak okresów wypowiedzenia
 • Konto jest przypisane do jednej osoby
 • Dostęp miesięczny –płatność cykliczna pobierana automatycznie co miesiąc, dostęp roczny - płatność jednorazowa. 
 • Nie mamy dostępu do Twoich danych z karty płatniczej/kredytowej. Płatności obsługuje firma Tpay.com razem z Elavon
 • Masz 30 dni na rezygnację z naszych usług - z wyłączeniem szkolenia Drop Pro (w tym przypadku masz 7 dni na rezygnację) 
 • Wystawiamy faktury VAT – jesteśmy polską firmą i wystawiamy faktury VAT ze stawką 23%
 • Chcemy, żebyś naprawdę zaczął uczyć się z nami : )

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.projekt30.pl jest firma IT&Business Training Mateusz Grabowski ul. Zygmunta Starego 1/3 44-100 Gliwice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6312273946, REGON: 240829920, adres poczty elektronicznej: hello@projekt30.pl.
 2. Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres hello@projekt30.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
 5. W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie korzystamy z narzędzi technicznych związanych z analizą i obsługą strony internetowej. Narzędzia te nie służą nam do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Korzystamy z:
  1. Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW,
  2. Google AdWords – system reklamowy pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących,
  3. Yandex Metrica, Heap Analytics, HotJar – są narzędziami służącymi do analizy strony internetowej,
  4. Powiadomienia Push – powiadomienia pojawiające się w czasie rzeczywistym na ekranie komputera,
  5. Livechat – usługa firmy Live Agent zapewniająca możliwość prowadzenia rozmów z Państwem.
  6. Pixel Facebook-a
  7. Disqus – obsługa komentarzy do lekcji.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu projekt30.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 7. Administrator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin.
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ:
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach, zależnie od wyrażonej zgody:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  2. wysyłania ofert, newslettera – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  3. do celów korzystania przez Państwa z udostępnianych opcji serwisu projekt30.pl – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w momencie rejestracji w serwisie projekt30.pl.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. Adres rozliczeniowy – wymagany przez operatora płatności
  5. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, bądź wprowadzone przez Państwa dobrowolnie podczas uzupełniania informacji o sobie po zalogowaniu się do serwisu projekt30.pl.
 3. Naszym celem jest udostępnianie filmów instruktażowych, organizacje webinarów, wyzwań, testów etc. 
 4. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 5. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
 6. Państwa dane w pewnym zakresie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany np. wyświetlanie reklamy uwzględniającej zaintersowania.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania przez formularz kontaktowy będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania, byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych bądź dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane do Państwa albo bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne na Państwa temat dane przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 6. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego biura na hello@projekt30.pl.
 7. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz zdjęcia i gwarantuje, że są zgodne ze stanem faktycznym oraz z prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej w serwisie projekt30.pl przez Użytkownika, lub blokady konta, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z Regulaminem, o czym osoba, która zamieściła bieg i zostanie poinformowana drogą mailową.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 1. ZABRONIONE SĄ WSZELKIE DZIAŁANIA SPRZECZNE Z PRAWEM, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 1. Konto jest przypisane tylko i wyłącznie do jednej osoby.
 2. Wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 3. Publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc.
 4. Wykorzystywanie serwisu projekt30.pl do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych. W tym zastraszanie, nękanie i atakowanie innych Użytkowników, zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu projekt30.pl z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących).
 5. Podawanie fałszywych danych osobowych w serwisie projekt30.pl i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 6. Wykorzystywanie praw autorskich lub znaków towarowych serwisu projekt30.pl, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu.
 7. Publikowanie w serwisie projekt30.pl dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji.
 8. Ponadto zabronione jest publikowanie wszelkich komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie projekt30.pl.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, REKLAMACJE, ZWROTY

 1. Portal projekt30.pl udostępnia dodatkowe funkcje na zasadzie funkcji premium. Funkcje premium są funkcjami płatnymi. Realizacja zamówienia polega na przejściu procesu zakupu po zalogowaniu w zakładce premium. Płatność za funkcje premium jest realizowana poprzez portal Tpay. Aktualny cennik usług jest dostępny na stronie Cennik.  
 2. Dostępne formy płatności za dodatkowe funkcje to: płatność kartą kredytową, płatność przelewem, płatność Blikiem i inne rodzaje płatności wspierane przez operatora Tpay.com
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail hello@projekt30.pl. Reklamacja powinna zawierać:
  • wskazanie użytkownika w sposób umożliwiający identyfikację
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  • wskazanie żądania.
  • Nr konta do zwrotu
 4. Zwroty/reklamacje są rozpatrywane do 14 dni roboczych. 

Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem będą przesyłane użytkownikowi na wskazany adres e-mail do kontaktu.

 1. Gwarancja na realizację funkcji dodatkowych obowiązuje podczas całego okresu ich użytkowania. W razie pytań związanych z gwarancją proszę kontaktować się bezpośrednio na email hello@projekt30.pl.
 2. Klient może żądać zwrotu pieniędzy wpłaconych za dostęp do www.projekt30.pl do 30 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail hello@projekt30.pl lub przez formularz na stronie lub osobiście w siedzibie firmy ul. Zygmunta Starego 1/3 w Gliwicach. Firma ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Na portalu projekt30.pl występują następujące formy płatności:
  • rekurencyjne (opłata jest pobierana w formie cyklicznej co miesiąc - automatycznie)
  • jednorazowe (opłata jest pobierana tylko jeden raz podczas transakcji np. przelew internetowy lub przelew bankowy)
 2. Forma rekurencyjna jest dostępna przy płatności za okres miesięczny. Kwota miesięcznego zobowiązania na ściśle określony czas może być zmniejszona poprzez wykorzystanie kodu rabatowego.
 3. Rezygnacje z płatności cyklicznych można dokonać w zakładce Moje konto dostępnej po zalogowaniu się użytkownika. Po rozwinięciu szczegółów wykupionych pakietów jest dostępna opcja –anuluj subskrypcję. Wybranie tej opcji oznacza anulowanie subskrypcji i opłata cykliczna nie będzie pobierana.
 4. Transakcja cykliczna jest obsługiwana przez operatora Tpay.com.  Wszelkie dane dotyczące karty są przechowywane przez Tpay.com i partnerów współpracujących z tą firmą np. Elavon (obsługa kart)
 5. Użytkownik, zawierając umowę z firmą IT&Business Training Mateusz Grabowski oraz wybierając określony pakiet, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (Tpay.com) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 6. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają 23% VAT-u
 1. KODY RABATOWE
 1. Administrator może przekazać Użytkownikowi kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Użytkownikiem.
 2. Aby skorzystać z kodu rabatowego, Użytkownik musi posiadać konto na portalu projekt30.pl oraz musi dodać kod w ustawieniach profilu.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu dodania go przez Użytkownika w swoim koncie.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego jest dobrowolne i zależy od Użytkownika.
 6. Przypisane kody rabatowe do konta Użytkownika nie sumują się ze sobą. Użytkownik ma możliwość korzystania w danej chwili z jednego kodu rabatowego.
 7. Otrzymany od Administratora kod rabatowy może być użyty tylko raz przez jednego Użytkownika.
 8. Administrator ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu.
  1. Kod rabatowy wykorzystany przy płatności cyklicznej może obowiązywać na kilka transakcji, która jest określona w ustawieniach Użytkownika.

IX Polityka prywatności

 

Szanujemy Twoją prywatność a nasz system zbudowaliśmy z troską o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki, by chronić Twoje dane przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury są regularnie ulepszane dla jak najwyższego standardu bezpieczeństwa.

W naszej Polityce Prywatności znajdziesz informacje na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i jak dbamy o ich ochronę. Chcemy przekazać Ci informacje o przysługujących Ci prawach oraz o obowiązujących przepisach chroniących Ciebie i Twoje dane osobowe. 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług prosimy zapoznaj się z treścią Polityki Prywatności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest: T&Business Training Mateusz Grabowski ul. Zygmunta Starego 1/3 44-100 Gliwice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6312273946, REGON: 240829920, adres poczty elektronicznej: hello@projekt30.pl.

 1. SŁOWNIK

 

Dane osobowe  - to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowanej osoby fizycznej, np. imię, adres, adres email, itp. zgodnie z art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe lub aplikacje, które oferujemy.

 

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

 

 1. JAKIE DANE ZBIERAMY?

W szczególności zbieramy dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie (np. na etapie rejestracji) oraz dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług.

Część danych pozyskujemy od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG)

3.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

 1. a) Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • adres email.
 • Nr telefonu

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach Konta w Serwisie.

W trakcie procesu rejestracji konta, tj. do czasu aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zbieramy podane przez Ciebie do tego momentu dane osobowe: 

  adres e-mail;

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres
 • numer telefonu komórkowego
 • nazwa firmy oraz NIP
 • inne podane dane osobowe

 

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego, czat zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy / korespondencji z nami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

 

3.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory (np. nazwa sieci komórkowej), informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem.

Informacje o lokalizacji

Automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. 

Dane dotyczące logowania

Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data Rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies

Nie wykorzystujemy cookies w celu zarządzania Serwisem. Niektóre funkcjonalności w naszym serwisie oparte są na gotowych narzędziach dostarczanych przez stronę trzecią. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez stosowane przez nas narzędzia  np. analityczne (w tym google analitics) - tzw. pliki cookies strony trzeciej. Pliki cookies strony trzeciej należą i są zarządzane przez stronę trzecią oraz mogą być wymagane dla pewnych funkcjonalności. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z informacjami  www.allaboutcookies.org.

3.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

 1. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
 2. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

 

4.INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH W ZALEŻNOŚCI OD

PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

3.2 Rejestracja w Serwisie

W jakim celu?- realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Serwisie

Na jakiej podstawie?- umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Jak długo?- do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas Co się stanie, jeśli nie podasz danych?- nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z funkcji Serwisu

 

3.3 Złożenie zamówienia na Usługi

W jakim celu?- realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie? - umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?- przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy, do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?- nie będziesz mieć możliwości złożenia  zamówienia Usługi

 

3.4 Nawiązanie z nami kontaktu (email/czat itp.)

W jakim celu?- obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?- umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,  zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?- przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania( w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

 

3.5 Prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?- analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania

Użytkowników

Na jakiej podstawie? nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Jak długo?- do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia plików wykorzystywanych do celów analitycznych 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?- nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem

 

3.6 Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych, newslettera (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu? wysyłka informacji marketingowych, ofert specjalnych

Na jakiej podstawie? - Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?- do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe

jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?- nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

 

 

 1. DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W Serwisie prowadzimy działania analityczne, mające na celu poprawę świadczonych przez nas Usług.  W szczególności poprzez zwiększenie intuicyjności i przystępności Serwisu – podstawa przetwarzania to nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Prowadzimy działania analityczne, mające na celu poprawę świadczonych przez nas Usług także w komunikacji z nami poprzez badanie otwarcia wiadomości, załącznika w wiadomości itp. – – podstawa przetwarzania to nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu.

 

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Ltd. („Google”). Google Analytics używa określonej formy pliku cookie (pliki cookie strony trzeciej), która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania z naszej strony. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wykorzystujemy Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie naszego Serwisu. Uzyskane dane statystyczne wykorzystujemy, aby polepszyć doświadczenie użytkownika Serwisu. Dodatkowo zbieramy informacje na temat funkcjonalności Serwisu.

Informacje dotyczące podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon

House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, zasady bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Stosowane przez nas procedury są regularnie ulepszane dla jak najwyższego standardu bezpieczeństwa.

 

 

 1. USŁUGI ZEWNĘTRZNE I ODBIORCY DANYCH

Tworząc nasz Serwis korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które nas wspierają. Podmiotom zewnętrznym powierzamy do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie. Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do dostawców usług zewnętrznych, podmiotów przetwarzających, wykonawców (np. hostingodawców, podmiotów zajmujących się systemem zarządzania treścią, dostawców usług typu call center, dostawców usług zarządzania klientami/konsumentami, agencji marketingowych, operatorów usług pocztowych, podmiotów świadczących usługi transportowe, dostawcy usług przetwarzania, bazy danych konsumentów, oceny dostawcy) zgodnie z wymaganymi celami (np. wyświetlanie strony internetowej/aplikacji oraz konfigurowanie jej treści, publikacja na stronie, ustalanie kontaktu, biznesowa korespondencja, obsługa klienta, osobista konsultacja, wysyłka przesyłek pocztowych, przeprowadzenie kampanii, prowadzenie działań reklamowych), dostawcy usług w celu technicznego wsparcia.

 

Poniżej znajdziesz listę kategorii odbiorców Twoich danych:

firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa. 

 

Wszystkie wymienione tutaj kategorie odbiorców danych, działają wyłącznie na nasze polecenie i wykorzystują Twoje dane osobowe tylko do realizacji naszej usługi i nie posiadają możliwości realizacji innych celów za pomocą Twoich danych. Zewnętrzni dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz stosują odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

 

Ponadto udostępnienie Twoich dane osobowe również innym podmiotom może mieć miejsce, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1. podmioty upoważnione do odbierania Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 3. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi IT w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

 

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione nam dane w związku z przeglądaniem stron www oraz z korzystaniem z naszych serwisów będą przetwarzane w następujących celach: a. poprawy jakości świadczonych usług,

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania składane poprzez formularze www,
 2. analitycznych i statystycznych,

 

 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa żądania:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych
  3. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO); jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
  7. Jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

 1. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) Twoje dane osobowe są przetwarzane w EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, to mogą to być w szczególności państwa w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 2. W kwestii Twoich danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na:
  1. adres poczty elektronicznej: hello@projekt30.pl
  2. adres korespondencyjny: Zygmunta Starego 1/3 44-100 Gliwice
  3. Jeśli będziesz chciał/ chciała skorzystać z przysługujących praw możesz się z nami skontaktować w wybrany sposób wskazany powyżej. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z przysługujących praw, udzielimy odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 

 1. UAKTUALNIENIE I ZMIANY

Możemy uaktualnić lub zmienić poszczególne części niniejszej polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem wybranego przez nas kanału takiego jak na przykład  wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push lub wysyłając wiadomość e-́ mail. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszego Serwisu, zalecamy zawsze sprawdzać aktualną politykę prywatności.